historie - LOŠANY

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

SPORT > SPARTA LOŠANY

Fotbalový oddíl Sparta Lošany byl založen v roce 1939. V těžkých začátcích mnohdy nebylo potřebné vybavení, ale nikdy nechybělo nadšení a láska k fotbalu. Zápasy se hrály na hřišti v Lošanech na zapůjčeném pozemku proti současnému areálu ZEVOSu. Hřiště - vlastně louka bylo bez jakéhokoliv zázemí pro hráče. Jako umývárna sloužil pramen Pekelského potoka, v pozdějších letech se hráči převlékaly v zámečku v Lošánkách a přes pole chodili na hřiště.
               
V 60. letech byla zahájena výstavba nového hřiště v Lošánkách. Nejdříve byla zprovozněna hrací plocha a postupně bylo budováno i zázemí - to jsou šatny, sprchy a další potřebné prostory.
               
V roce 1989 byla dokončena výstavba sociálního zařízení pro diváky, došlo k rozšíření klubovny, byly provedeny venkovní úpravy a další potřebné práce v kabinách.
               
Po politických a společenských změnách v naší zemi po listopadu 1989 požádali původní majitelé pozemků v Lošánkách, na kterých bylo vybudováno fotbalové hřiště, o jejich navrácení. Z těchto důvodů se proto začalo s přípravou výstavby nového hřiště v lokalitě pod rybníkem v Lošanech. Vlastní práce byly zahájeny na jaře roku 2003 a ukončeny v roce 2010. Součástí areálu je i víceúčelové sportovní hřiště a dětský areál.
                
Od roku 1964 se vždy po pěti letech konají oslavy kulatých výročí založení Sparty Lošany za účasti bývalých lošanských fotbalistů, kde se především vzpomíná na minulé roky, na radostné, někdy těžké a mnohdy i smutné doby lošanské kopané, na prožitá léta a společné zážitky při sportovní, kulturní a společenské činnosti.
                 
Z posledního období je třeba připomenout každoroční pořádání fotbalového turnaje - Memoriálu lošanských sportovců, pořádání kulturních akcí a neodmyslitelnou dobrovolnou prací při údržbě
bývalého a výstavbě nového sportovního areálu.
                 
Pravidelné sportovní styky jsou udržovány s fotbalisty z  Valkeřic, kde žijí potomci bývalých občanů Lošan a Lošánek, kteří po 2. svět. válce osídlovali pohraničí.
                  
Hráči a příznivci lošanské kopané se těší ze zprovoznění nového sportovního areálu, které podstatně zlepšilo podmínky pro činnost fotbalového oddílu a především pro další generace pokračovatelů a držitelů tradic lošanské kopané.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky